Sponsoring

Met Klinkende Munt!
De muzikanten hebben een instrument, een uniform en bladmuziek nodig. We huren dirigenten en leraren in om de orkesten en de leden begeleiding en opleiding te kunnen bieden. En vanzelfsprekend hebben we een ruimte nodig om gezamenlijk te kunnen repeteren. Om dit alles mogelijk te maken is een forse inzet vereist van een grote, enthousiaste groep vrijwilligers.

Subsidies en contributies zijn niet meer toereikend en er zijn onvoldoende eigen financiële middelen om dit alles te realiseren. De contributie willen we zo laagdrempelig mogelijk houden om musiceren voor iedereen toegankelijk te maken. Op jaarbasis is daarom een aanzienlijk bedrag nodig.

Om bovenstaande uitgaven ook in de toekomst te kunnen doen, wordt er:
> Elke maand, door alle leden, contributie aan de vereniging betaald;
> Periodiek oud papier opgehaald;
> Regelmatig een actie opgezet, zoals verkoop van loten voor de Grote Clubactie;
> Een subsidie ontvangen van de gemeente Uden;
> Inzet geleverd om een zo groot mogelijk aantal donateurs te vinden;
> Partnerschappen aangegaan met sponsoren.

Sponsoring
In het verleden was er weinig sprake van structurele sponsoring met bijbehorende sponsorcontracten. Tegenwoordig wordt sponsoring veelal meegenomen in de marketingmix en wordt sponsoring een integraal onderdeel van de marketingcommunicatie. Wij onderschrijven deze werkwijze en wij praten graag met u over het aangaan van een lange termijnrelatie. Professionaliteit en het creëren van een ‘win-win’ situatie zijn hierbij vanzelfsprekend.

De Eendracht heeft veel in huis, alleen geen tovenaar. We moeten, net zoals in de achterliggende ruim 120 jaar, een beroep blijven doen op bedrijven, instanties en particulieren om ons voortbestaan te garanderen. Daarom laten wij u hierna zien wat de mogelijkheden zijn voor u als toekomstig partner.

Wat betekent een partnerschap voor u?
> Zichtbaarheid op (grote) lokale events (versterken van uw naamsbekendheid en imago)
> U toont hiermee uw maatschappelijk en culturele betrokkenheid in de Udense gemeenschap
> U geniet, samen met uw familie, vrienden en/of zakenrelaties van de concerten en uitvoeringen van de Eendracht

Mogelijkheden

 BronsZilverGoudPlatina
Jaarlijkse investering 250 5001000 2000
Contractduur in jaren 332 of 32 of 3
Activiteiten     
Kaarten tweejaarlijks sponsorconcert 2468
Uitnodiging jaarlijks nieuwjaarsconcert jajajaja
Bedrijfslogo op sponsorbord bij optredens SMLXL
Bedrijfslogo prominent op hoofdpagina website LXL
Bedrijfslogo en presentatie op subpagina website SMLXL
Uitnodiging jaarlijks muziekclinic 46810
Uitvoering of serenade bij bedrijfsjubileum etcetera
in overleg met de muziekvereniging
neeneejaja

De juiste Maat
Vanzelfsprekend verwelkomen wij u bij voorkeur in één van hiervoor beschreven sponsorvormen. Wellicht heeft uw organisatie ook andere specifieke wensen of mogelijkheden tot sponsoring. Daarom bieden wij het programma “De juiste Maat” waarin elke beschikbare sponsorvorm bespreekbaar is. Onderstaande voorbeelden van het maatwerk:
> In Natura -> sponsoring in natura gebeurt wanneer een sponsor geen financiële vergoeding geeft voor bewezen diensten, maar goederen. Dat kunnen allerlei goederen zijn, zoals kleding, instrumentarium, drink- en etenswaren et cetera.
> Evenementsponsor -> De Eendracht organiseert regelmatig evenementen voor verschillende doelgroepen en verschillende thema’s. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een nieuwjaarsconcert of een jeugdactiviteit. U heeft de mogelijkheid om deze evenementen mede mogelijk te maken.

Contact
Voor uitgebreide uitleg en detaillering van uw sponsorwensen neemt u contact op met:
Steven Trienen, 06-34897034, sponsoring@eendrachtuden.nl